emptyglasshouse:

The growing
menstyled:

Daniele Alessandrini FW2014
(via mensfashionworld)
homme—models:

Adrien Sahores at Bottega Venetta 
menstyled:

Death Suite FW2014
(via mensfashionworld)
menstyled:

(via retrodrive)
menstyled:

misha khalilullin (pr sobaka.ru)
(via nevskiypodium)
menstyled:

(via raddestlooks)
menstyled:

Debenhams Hammond & Co. AW2014
(via mensfashionworld)
(не)творчий, мене

grasping onto the last strands of sanity